جشن میلاد مولی متقیان امام علی(ع) و روز پدر

به شادی می نشینیم میلاد بزرگ مردی را که کعبه افتخار میزبانی اش و فرشتگان افتخار همراهی اش را داشته اند. 

باشد که ما نیز افتخار شیعه بودنش را داشته باشیم.

جشن میلاد همای رحمت امام علی (ع) 

وعده دیدار : جمعه 95/02/03 - ساعت 18

مکان: کرمان -سالن بسطامی پارک مادر

 

گلریزان محبت...

اینک نوبت شماست که در این راه گام نهید تا قطرات کمک شما باران رحمتی شود بر دستان کوچک ما...
پرداخت بوسیله درگاه شتاب